Innone

Implementace kontaktního centra Daktela

Kontaktní centrum Daktela
profesionální cloudové
řešení pro vaše potřeby

Daktela je zákaznické centrum nabízející
call centrum, webových chat i další služby
pro úspěšné odbavení zákaznických potřeb.

logo Microsoft

jsme certifikovaný
partner Microsoftu

Implementací kvalitního omni-channel kontakntího centra Daktela jsme pomohli už mnoha klientům organizovat práci se zákazníky. Cloudové řešení Daktela umí nativně napojit telefon, e-mail s helpdeskem, webový chat, SMS i zprávy na sociálních sítí. Díky tomu máte vše pod kontrolou. Jakub Nešuta, šéf analytického týmu v Innovation One

S řešením Daktela budete mít komunikaci se zákazníkem pod kontrolou

OmniChannel řešení Daktela zlepší zákaznickou zkušenost s vaší organizací.
Pomůžeme vám s implementací!

Návh řešení, jak efektivně využít
potenciál Daktela na maximum.

Připravíme integrační scénáře
na vaše informační systémy jako je
CRM, ERP na straně jedné a Daktela
na straně druhé.

Vymyslíme koncept jak
kontinuálně zlepšovat
zákaznickou zkušenost
napříč
všemi komunikačními kanály.

Vyškolíme Váš tým kontaktního
centra
jak efektivně používat
Daktelu s ohledem na vaše
procesy.

Kdykoliv budete potřebovat,
budeme vám nablízku pro případ
pomoci.

Chcete získat spolehlivého
partnera
pro implementaci
kontaktního centra Daktela?

Naplánovat nezávaznou
konzultaci zdarma

Klíčové funkcionality kontaktního centra Daktela

Příchozí callcentrum

Komplexní zpracování příchozích hovorů

Základním stavebním kamenem jsou příchozí volací fronty, do kterých jsou nasměrovány hovory na přímá telefonní čísla nebo volby hlasových IVR rozcestníků. Ve frontách jsou přihlášeni operátoři a při příchozím hovoru ústředna vybere nejvhodnějšího operátora

Základní vlastnosti

 • Nahrávání hovorů
 • Fronty
 • Hlasový rozcestník - IVR
 • Otevření karty zákazníka
 • Zmeškané hovory
 • Priority a skilly operátorů

Pokročilé funkce

 • Inteligentní směrování hovorů
 • Řízení směrování hovorů z externího systému
 • Podpora externích operátorů
dakleta tab 1

Volací kampaně

Aktivní navolávání zákazníků

Obsahuje jednoduchý import telefonních čísel včetně přehledné webové konfigurace callscriptu, který se bude zobrazovat operátorům. Aktuální stav a výkonnost kampaní včetně práce operátorů je v reálném čase zaznamenávána a zobrazována v přehledných statistikách a reportech. Podporovány jsou jak manuální kampaně, tak i kampaně s automatickým prediktivním vytáčením.

Základní vlastnosti

 • Snadné vytvoření callscriptu
 • Různé způsoby vytáčení
 • Importy a exporty kampaňových dat
 • Hromadné stažení nahrávek
 • Historie změn - snapshoty
 • Priority a skilly operátorů
 • Nahrávání hovorů a příposlech

Pokročilé funkce

 • Integrace s externími systémy – CRM, BI
 • Výkonové statistiky v reálném čase
 • Databáze čísel v kampaních

Možnosti vytáčení

 • Preview (manuální) vytáčení
 • Progresivní vytáčení
 • Prediktivní vytáčení
 • Robotické hovory
dakleta tab 1

Daktela Helpdesk

Tiketovací řešení propojené na email a další kanály

Multikanálová helpdesková aplikace s moderním webovým rozhraním pro přehledné zpracování zákaznických požadavků a interních firemních úkolů.

Základní vlastnosti

 • Nativní multi-channel
 • Integrace s firemním emailem
 • Kategorizace ticketů
 • Vlastní nastavení pohledů
 • Komentáře a přílohy
 • Full-textové vyhledávání

Pokročilé funkce

 • Inteligentní směrování hovorů
 • Řízení směrování hovorů z externího systému
 • Podpora externích operátorů
dakleta tab 1

Daktela CRM

Jednoduché, ale funkční CRM pro sledování histore komunikace

Nedílná součást Daktela platformy, optimalizovaný systém pro shromažďování, třídění a zpracování údajů o vašich zákaznících, zejména jejich kontaktů. Jedním z hlavních úkolů je automatické ukládání komunikační historie přes  všechny dostupné kanály ke každému kontaktu a společnosti, a to včetně helpdeskových ticketů.

Základní vlastnosti

 • Automatická komunikační historie
 • Konfigurovatelná karta zákazníka
 • Automatické otevření karty zákazníka
 • Importy a exporty
 • Přílohy a kontaktní formuláře
 • Full-textové vyhledávání

Pokročilé funkce

 • API a synchronizace s externími systémy
 • Pokročilé směrování podle CRM
 • Historie změn
dakleta tab 1

Daktela Reporting

Předpřipravené reporty k okamžitému použití

Reporting a statistiky v reálném čase – jedna z unikátních funkcí Daktela platformy. Daktela Reporting poskytuje nástroje pro realtime reporting určený pro vedení provozu kontaktních center a velké množství reportů zobrazujících historické statistiky.

Základní vlastnosti

 • Realtime panel s příposlechem
 • LCD Wallboard
 • Historické statistiky a reporting
 • Exporty reportů
 • Pokročilé filtry
 • Definujte si vlastní sady reportů

Pokročilé funkce

 • Advanced Analytics
 • Přístup ke všem datům přes API
dakleta tab 1

LCD Wallboard

Komplexní zpracování příchozích hovorů

Daktela Wallboard je aplikace pro přehledné zobrazení okamžitého stavu callcentra na LCD obrazovkách nebo v browseru. Naši zákazníci si nejčastěji zobrazují informace o dosaženém SLA na příchozích frontách, počtu objednávek v telemarketingových kampaních, aktuální stavy operátorů, anebo počtu nevyřešených helpdeskových ticketů.

Základní vlastnosti

 • Widgetový systém
 • Podpora mnoha zařízení
 • Nastavení intervalu počítání statistik
 • Informace v reálném čase
 • Nastavení KPI hodnot
 • Rotující texty
dakleta tab 1

Příchozí callcentrum

Komplexní zpracování příchozích hovorů

Základním stavebním kamenem jsou příchozí volací fronty, do kterých jsou nasměrovány hovory na přímá telefonní čísla nebo volby hlasových IVR rozcestníků. Ve frontách jsou přihlášeni operátoři a při příchozím hovoru ústředna vybere nejvhodnějšího operátora na základě nastavených pravidel.

Základní vlastnosti

 • Nahrávání hovorů
 • Fronty
 • Hlasový rozcestník - IVR
 • Otevření karty zákazníka
 • Zmeškané hovory
 • Priority a skilly operátorů

Pokročilé funkce

 • Inteligentní směrování hovorů
 • Řízení směrování hovorů z externího systému
 • Podpora externích operátorů
dakleta tab 1

Pomůžeme objevit skrytý potenciál i vám

Náš tým vytvořil vlastní metodiku práce, která vás provede krok za krokem projekty
s cílem objevit váš skrytý potenciál.

Prestudy

Cílem prestudy je prověřit, zda je možné projekt dodat v požadovaných termínech, ceně a rozsahu. Realizujeme formou workshopů.

 • KdoSeznámíme se s vaší organizací
 • PročZjišťujeme startéry, proč chcete začít a čeho chcete dosáhnout
 • CoMapujeme vaše potřeby a priority
 • JakDěláme si představu o proveditelnosti a rozsahu projektu
 • S kýmIdentifikujeme klíčové osoby

Analýza

 • Kreslíme business procesy
 • Mapujeme technickou infrastrukturu
 • Analyzujeme datové toky, integrace, databáze a její struktury
 • Formujeme jasné business požadavky
 • Řešíme potřeby na přístupová práva
 • Sbíráme potřeby na budoucí reporting

Design

Připravujeme detailní návrh řešení aplikace a
technologií, včetně integrace a migrace dat, testovací
strategie a scénářů testování.

Realizace

Realizační tým si přebírá projekt od analytiků, plánuje
kapacity dodávky do sprintů, součinnosti a podle
plánu realizujeme dodávku.

Testování

Vyvinuté řešení nasazujeme na testovací prostředí a v
souladu s testovací strategií testujeme s cílem najít a
opravit chyby. Na konci testování přichází Uživatelské
Akceptační Testy (UAT) a následné školení uživatelů.

Poučení

Úspěšně otestované a zákazníkem akceptované
řešení, nasazujeme do produkce a v dohodnuté délce
poskytujeme zvýšenou podporu.

V provozu je důležité podporovat úspěšný business zákazníka a zajistit jeho kontinuální rozvoj. Naše řešení mají reálné výsledky a zlepšují výkon našich klientů.

Servis

Dokončené řešení udržujeme v chodu s cílem zajistit jeho spolehlivost a
dostupnost v dohodnutém rozsahu.

Rozvoj a optimalizace

Stále je co zlepšovat a zdokonalovat. Společně hledáme způsoby, jak dodané řešení
rozvíjet s cílem maximálně podpořit business a potřeby našeho zákazníka.

Zpětná vazba

Zůstáváme ve střehu a kontinuálně sbíráme zpětnou vazbu z interních týmů, tak i z
trhu. Cílem je neusnout na vavřínech a jít dále a výše.

infopruh ikona

Díky našim zkušenostem a přístupu jsme profesionálové
v oblasti inovace a digitálních řešení. Proto dodáváme vždy včas,
za smluvenou cenu a ve smluveném rozsahu.

Máme společný cíl

Nalézt takové digitální řešení, které umožní Vaší firmě růst. Vždy, když se rozhodujeme nebo tvoříme, je to podle našich hodnot.

Empatie

Nasloucháme potřebám a možnostem našich klientů. Víme, že jen vzájemné porozumění a chytré řešení přinese očekávané výsledky.

Důvěra

Dodávkou služeb a technologií tvoříme společnou budoucnost. Budujeme bezpečné prostředí a otevřenost ve spolupráci, abychom dosáhli cíle, kterému společně věříme.

Trvalé hodnoty

Naše ambice je stát se pro naše zákazníky dlouhodobým partnerem pro rozvoj digitálních řešení. Proto si zakládáme na neměnných a udržitelných hodnotách.

Naplánovat nezávaznou konzultaci zdarma

Stabilita a kontrola

Garantujeme doručení dodávky ve smluveném termínu, rozsahu a ceně stejně jako stabilitu a bezpečnost dodávaných systémů.

Využít potenciál na maximum

Pomáháme využít potenciál našich klientů na maximum. Díky inovacím a zkušenostem přicházíme s řešeními, které pomohou využít potenciál klienta na maximum.

Díky zkušenostem vidíme potenciál tam, kde ho jiní nevidí

Kontaktní centrum Daktela v číslech v roce 2019

800+
Přesně tolik zákazníků
používá kontaktní centrum
Daktela.
200 mil.
Uskutečněných hovorů
za rok 2019
30 mil.
Emailů, webchatů
a Facebook Messenger
+100
Nově aktivovaných
zákaníků

Provedli jsme u našich zákazníků inovace a skvěle fungují.

 

Implementace kontaktního centra Daktela

Fotogalerie

Klienti nám důvěřují

Pro většinu našich zákazníků jsme nejen IT dodavatel, ale zejména důležitý partner pro tvorbu a automatizaci business procesů.

abcworks
arbes
carollinum
cemex
creditone
csob
csobleasing
etravel
eximtours
fischer
galileo
gdpr
hostivice
ing
jdrozhlasy
klasterec
klier
ministerstvo
mzliberec
nevdama
nool
npi
nvision
odborovysvaz
organizacnikancelar
patria
prostor
provident
raiffeisen
skoda
sudopgroup
trask
vasenaroky
vodafone
vokoun
wustenrot
lmc
infopruh ikona

Pro naše klienty chceme být nejen kvalitní dodavatel, ale i důležitý partner na jejich cestě

infopruh ikona

Rádi z Vás uděláme našeho dalšího spokojeného zákazníka.

Microsoft Cloud

Solution Provider

Microsoft

AEP

Authorized Education

Partner

Microsoft
Microsoft