Proč používat Power BI? Budete znát trendy ...

Microsoft Power BI transformuje data vaší společnosti do vizuálně propracované podoby. Umožní vám data lépe pochopit, dokáže vysledovat trendy a cestu jak trendy vznikají.

Analytické řešení pro celou vaší organizaci

Power BI je sada obchodních, analytických nástrojů pro analýzu dat a sdílení poznatků na jednom místě v reálném čase, a je k dispozici na všech vašich zařízeních.