• Předpřipravené řešení scénářů v POHODA Bi

  Získáte hned několik připravených sešitů aplikace Microsoft Excel. Jedná se o kolekci nejčastěji využívaných reportů: Sklady, Účetnictví a Doklady, které si můžete velmi snadno uzpůsobit svým potřebám.
 • Výstupy do MS EXCEL

  Vizualizační vrstvou POHODA BI je aplikace MS EXCEL, ve které lze připravit velmi individuální specifické reporty.
 • Technologie založená na MS SQL

  Produkt POHODA BI je založen na technologii MS SQL, která umožňuje zpracovávat velké objemy dat při zajištění vysoké míry bezpečnosti.
 • Scénář účetnictví

  Scénář Účetnictví nabízí především manažerům upravená měřítka pro snazší orientaci. Měřítko Částka dle strany je nastaveno tak, že pro aktiva a výnosy zobrazuje kladnou hodnotu, pro pasiva a náklady zápornou. Snadno můžete získat výsledek hospodaření za vybrané období pro činnosti, střediska, zakázky apod.
 • Scénář sklady

  Scénář Sklady nabízí komplexní informace o prodejích, skladových zásobách, objednávkách, skladech a jejich ocenění. Pomocí dimenzí činností, data, dokladů, skladů, subjektů, středisek, zakázek a zásob se snadno rozklíčují tržby, stavy zásob na skladech nebo počet objednaných zásob.
 • Scénář doklady

  Faktury, příjemky, výdejky, pokladní a interní doklady, převodky, …, všechny tyto doklady jsou bezpečně uloženy v systému POHODA. Ale jak jsou tyto doklady uhrazeny? Kteří odběratelé překročili limit a v jaké výši? Jakou mají vlastně platební morálku? Jaké středisko má nejvyšší nesplacenou částku? Má na počet nesplacených dokladů vliv region zákazníka? Tyto klíčové informace ukryté ve spoustě dokladů nabízí přehledně scénář Doklady.